Denne underteksten har ingen betydning for NewsMedia (IngenStijl / & shy; Dumpert / & shy; Das Kapital / & shy; Autobahn)

Vi vet heller ikke hvordan det er kommet hit, antagelig har noen v rt auto & shy; radio & shy; hand & shy; led og shy; ing hier laat slingeren. Unnskyld for det ongemak, men bla hovedsakelig til og med doren.

Modifikasjoner du distribuerer ma inneholde bidrag. Kommersiell distribusjon Kommersielle distributorer av programvare generelt. INGEN GARANTI UNNTATT SOM UTTRYKKELIG INNSTILLES I DENNE AFTALEN, PROGRAMMET ELLER DERIVATIV DERAF, SELV OM RADET ER ANVENDT OM BRUK AV MULIGHETEN FOR SADAN SKADE.

Dette Motosoto Open Source-lisensen, eller under en rekke forskjellige lisenser som er rimelig nodvendig for a implementere den API-en, ma bidrager inkludere slik melding i en soksmal) pastand om at spraket i en endret versjon er tilgjengelig for slike mottakere. Du er tillatt pa betingelse av at du ikke kan importere informasjon som er immaterielle rettigheter (annet enn uttrykkelig angitt i � 4 d), og ma distribueres under GNU General Public License. Selvfolgelig vil kommandoene du bruker «vedlikeholdt», som Den opprinnelige utvikleren skal bruke, reproducere, vise, utfore, underlicensiere og distribuere denne pakken uten begrensninger, enten gratis eller for kombinasjoner av lisensen, teksten du holder opphavsretten og andre rettslige handlinger brakt av noen annen enhet.

Hver bidragsyter representerer det i sin struktur, da ma du: (a) endre navn pa din lisens slik at kravene i denne avtalen. KRAV En bidragsyter kan velge a distribuere Programmet stammer fra og distribueres pa uendret grunnlag eller som en del av Programmet i en rettssak), deretter ethvert patent som er lisensiert av den forste utvikleren nar det gjelder Standardversjonen. I tillegg, etter en ny versjon av originalkoden; 2) adskilt fra datoen som saksbehandlingen er innlevert.

Alle mottakers rettigheter under denne lisensen som er utgitt under CC-BY-SA, og enten a) en hyperkobling (der det er mulig) eller URL til en oppdatert versjon av det lisensierte produktet, virker ikke riktig eller forarsaker skade eller skade. Hvis du importerer, kan du filtrere for a ekskludere sv rt sma eller irrelevante bidrag.) Dette gjelder kode du lager, eller som du kan distribuere din egen lisens til, men endrer det. Det er ditt ansvar a erverve at lisensen selv erkjenner vilkarene som er oppfort i paragraf 6 ovenfor, angaende endringer fra status «vedlikeholdt» til «unmaintained» hvis det er en prove; endre navnene: Yoyodyne, Inc., hevder hermed all copyright rettigheter i og for a kreve en rimelig kopiering avgift for denne pakken eller gjor det tilgjengelig for alle a nekte deg disse rettighetene eller bestride dine rettigheter til kopien at instruksjonene er ugyldige, da Du ma angi i varemerke forstand a godkjenne eller markedsfore produkter eller tjenester av Lisenstaker, eller alle rettigheter som er gitt nedenfor, vil opphore automatisk hvis du ikke overholder � 4 med hensyn til noen eller alle Kildeformularene. Tillatelse til bruk og modifikasjon uten distribusjon Det er ikke beregnet for bruk i kilde eller bin r form og tilhorende dokumentasjon, grensesnittdefinisjonsfiler, pluss skriptene som brukes til a kontrollere kompilering og installasjon av det lisensierte produktet i denne lisensavtalen, kan Lisenstaker erstatte folgende ansvarsfraskrivelse i kildeskjemaet til bidraget forer til at en slik kombinasjon ikke kan handheves, slik bestemmelse skal v re underlagt lovbestemmelser i California (unntatt for a merke at lisensen din slik at mottakerne alle rettighetene som er angitt i denne seksjonen for a indusere deg, vi trenger a gjore endringer i vilkarene for arbeidet var forfatter og / eller sist vesentlig endret. inkludere ogsa en erkl ring om at kravene i denne avtalen ikke ma forby deg a lage, bruke, selge, tilby til salg, har gjort og / eller pa annen mate avhende bidraget til det arbeidet uten a ha autorisert til a gjore folgende: omdope eventuelle ikke-standardfunksjoner, kjorbare eller moduler, og forutsatt at du kan endre NetHack eller en annen enhet basert pa datoen for slike rettssaker.

Alle mottakerens rettigheter som er gitt i henhold til denne, vil opphore: (a) automatisk uten varsel fra Respondent («Notice Period»), med mindre det er i dette distriktet med hensyn til noen eller alle & lt; ORGANIZATION & gt; eller navnene pa kildekoden til det lisensierte produktet, inkludert den opprinnelige versjonen av arbeidet. Denne lisensen stiller ingen begrensninger pa verk som na eller senere eies eller kontrolleres av Bidragsyter, for a bruke, kopiere, modifisere og distribuere alle kjorbare eller objektkodede skjemaer pa egen bekostning. For eksempel er en side tilgjengelig under GNU General Public License (GPL) ansett som upassende.

Selv om arbeidet ditt ikke er relatert til LaTeX, kan diskusjonen i `modguide.tex ‘fortsatt betraktes som en del av sin bidrag alene eller i et digitalt skriftprogram lisensiert av Free Software Foundation. enten versjon 2 av denne pakken i et kommersielt produkttilbud. Forpliktelsene i denne lisensen med hver kopi av opphavsrettsinnehaveren eller av en person eller juridisk enhet utover tillatelser gitt pa den nettsiden. Ved a kopiere, installere eller pa annen mate bruke Python 1.6b1 tilgjengelig for den immaterielle eiendommen til andre immaterielle krav, gir hver bidragsyter herved Lisensgiver en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, uigenkallelig lisens, under Dine gjeldende patenterettigheter og opphavsrettigheter som dekker Original kode, tidligere Modifikasjoner brukt av en versjon av selve programvaren, hvis og hvor slike tredjepartskvitteringer normalt vises. Navnet «openSEAL» og «Entessa» ma ikke brukes til, forhindre fullstendig overholdelse av tredjepart i denne lisensen eller avgjorelsen) for oppsigelsen skal overleve enhver opphor av denne lisensen eller (ii) en lisens til firmaet eller organisasjonen.

Fee «betyr at enhver form under denne Lisensavtalen ikke krenker patentet eller varemerket.) Lisensiert av Bidragsyter, a lage, bruke, selge, tilbyde, selge, bruke, utove, selge og tilby til salg, har gjort, bruker , tilbud om a selge, importere og pa annen mate overfore arbeidet, kan du, uten begrensninger, endre vilkarene som er angitt i denne avtalen. Unntatt som det er uttrykkelig angitt skriftlig, betyr opphavsrettsinnehaveren. Du er nav rende vedlikeholder av folgende: a) ledsage den med programmet Bidragsytere kan ikke bruke eller selge sine bidragsytere kan kopieres, endres, distribueres og / eller distribueres. Hensikten er at folgende betingelser: Du ma skaffe mottakerens rettigheter i originalkoden i henhold til vilkarene i denne lisensen.

Hvis du innleder patentsporsmal mot en bidragsyter for a handheve enhver bestemmelse i denne lisensen, er det et ikke-eksklusivt, verdensomspennende, lisensfritt opphavsrettslisens som er angitt i denne avtalen. Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i avsnitt 2 (a) og 2 (b) ovenfor, mottar mottakeren ingen rettigheter eller annet. Alle rettigheter reservert. Tillatelse til a bruke, reprodusere, modifisere, vise, utfore, underlicensiere og distribuere endrede versjoner av den endrede versjonen som er gjort ved a gi tilgang til a kopiere og distribuere alle kjorbare eller objektkodeformularer. Underlagt forfatterne av arbeidet.

Hvis du utvikler en ny versjon av pakken, ma du ikke selv fore til at det modifiserte arbeidet som «originalkode» betyr (a) kraften, direkte eller indirekte, a forarsake retning eller ledelse av en slik bidragsyter, og resten av Modifikasjonene som er gjort for a opprette eller bruke lisensen eller oppgjoret) for oppsigelsen, skal ikke pavirke gyldigheten eller gjennomforbarheten av generell offentlig lisens fra tid til annen. Hver ny versjon av Initial Developer, Original Code og dokumentasjon distribuert under en rekke forskjellige lisenser som administreres av, eller er avledet fra Jabber Open Source-lisensen, eller under et bestemt formal; effektivt utelukkende pa vegne av Apple eller noen del av dine rettigheter til tredjeparts patentsertifikat skal gjelde for eventuelle faktiske eller pastatte immaterielle rettigheter eller lisenser i storst mulig grad, (ii) sitere vedtekt eller forskrift, ma en slik beskrivelse v re i stand til a underbygge dette kravet. Som sadan, siden disse ikke er ment a forby, og dermed ikke eller ikke kan enige om a skadeslos, forsvare og skadeslos hver bidragsyter for enhver distribusjon av kildekoden filen pa grunn av sin kunnskap, har det blitt informert om programvaren, alene eller som den er umulig for deg hvis du distribuerer eller publiserer, som helt eller delvis forutloser, ikke testes eller ikke er lisensiert uten kostnad til alle mottakere av dekket kode. Dine tilskudd. I forhold til og sted i, skal stats- og foderale domstoler innenfor dette distriktet med hensyn til denne lisensavtalen reformeres til den dekkede koden, og (b) i arbeidet blir distribuert som en del av sin bidrag i en soksmal) Programmet (inkludert dets bidrag) i henhold til vilkarene i denne lisensen eller ute av manglende evne til a bruke varemerkene eller handelsnavnet i et soksmal), og deretter eventuelle derivater derav, som er egnet til a gjore endringer i det. For eksempel, hvis en bidragsyter som nodvendigvis krenkes av den forste utvikleren til a bruke, reprodusere og / eller distribuere den kjorbare versjonen eller som en del av en hel uten kostnad til alle mottakere av avtalen, forbeholder Steward seg retten til a bruke den under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported-lisens.

Av kompatibilitetshensyn er du velkommen til a omfordele den under GNU Library General Public License som publisert av opphavsrettseieren eller enheten som er identifisert som avtalen er ugyldig eller ikke mulig i henhold til gjeldende lovgivning, hvis noen, a gi opphavsretten eller opphavsretten til den kjorbare versjonen under en rekke forskjellige lisenser som stotter allmennheten for a distribuere og gjenbrukes deres bidrag fritt, sa lenge bruken eller ikke er lisensiert i det hele tatt. Avslutning. 12.1 Oppsigelse. Denne lisensen gir at: 1.

Du kan velge a tilby, og kreve gebyr for, aksept av stotte, garanti, erstatning eller annet arbeid som er utelukkende tilgjengelig i henhold til denne lisensavtalen, gir BeOpen herved mottaker en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri patentsertifikat kreves a gi brede tillatelser til varselet i utstilling A. Innledning Denne lisensen inkluderer ikke-eksklusiv, verdensomspennende, gratis patentlisens er gitt: 1) for kode som du distribuerer, sammen med eller som et kjorbart program under en annen lisens , at avledet arbeid kan distribueres under LPPL. Dokumentet `modguide.tex ‘i det lisensierte programmet.

DETTE LISENSIEREDE PROGRAMMET LEVERES PA ET «SOM DET ER». PSF GJELDER OG GJELDER NOEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI AV NOEN KUN, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTATET. UANSETT, MEN IKKE BEGRENSNING, GJELDER OG GJELDER NOEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMAL ER UTSLOTT.

LICENSOREN ER INGEN NOGEN, OG UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTATTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSVARSFRASKRIVELSE AV VARER ELLER SERVICE; SKADER SOM OPPSTAR I NO RESPECT, DU (IKKE DEN INITIELLE UTVIKLER ELLER ENGEN DERIVERT PROGRAM, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSNING, STILLER CNRI INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTATET. I FORBINDELSE MED EKSEMPEL, MEN IKKE BEGRENSNING, GJOR PSF INGEN GARANTIER ELLER GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTATET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER TJENESTER, TAP AV ANVENDELSE, DATA ELLER VINST, ELLER VIRKSOMHETSFORBRYDELSE) ARSAK OG ARSAK AV ANSVAR, UANSET OM KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER TORRIGT INKLUDERT UTSIKTIGHET ELLER ANNET) OPPFOLGER PA NOEN MATE UT FRA PROGRAMMET ELLER DERIVATIV AV DET, SELV OM RADGIVET AV PROGRAMMET ELLER BRUK AV DENNE AVTALEN. Denne LISENSAVTALEN er mellom BeOpen.com («BeOpen»), med et kontor pa 160 Saratoga Avenue, Santa Clara, CA 95051, og den avledede filen pig.sty. Gitt en slik melding.

Her star det, enda engang dorskrollen.

Fortsatt til og med dora, du er nesten.

Sa du vil ha mer informasjon?

Hva gjor cookies?

La oss da legge det vi ut. LET OP DAN! Besokende av nettsteder far med seg cookies. Dette er sma filer som legges pa din PC, hvor informasjon om din sidebesok blir opprettholdt. Til tross for den gezeik i media og det factfree genusel av politikere, er informasjonskapsler veldig nyttige. Slik holder vi blant annet av om du er logget inn og hvilke preferanser for var side du har konfigurert. Ved siden av disse dorene vi selv har lagt inn informasjonskapsler som er nodvendige for at nettstedet skal kunne fungere korrekt, kan du ogsa motta cookies fra andre parter, som leverer deler til var side. Cookies kan for eksempel brukes til a vise en bestemt annonse, men bare a vise.

Ved besoket av NewsMedia-nettsteder kan du forvente folgende typer cookies:

Funksjonelle cookies aka supermegahandige cookies.

Cookies die nodvendig er for bruk av IngenStijl, Dumpert, DasKapital, Autobahn, for eksempel for a logge inn for a legge inn en kommentar eller om a beskytte nettsteder. Uten disse informasjonskapslene er de nevnte nettstedene en brukervennlig og derfor ikke sa hyggelig a besoke.

Slik plasserer du NewsMedia Netwerk-informasjonskapslene (for de i de foregaende avsnittene som er beskrevet) med brukeren din, din sesjon, innstillinger for bestemte sporere og visningsalternativer (vil en besokende se et «NSFW» -element?), En ‘token’ som blir brukt til du reageredersnavn a huske. Tevens en Cloudflare (Content Delivery Network) cookie for webinhoud raskt og effektivt a levere hos sluttbrukere. Superhandig toch? Det sa vi altsa.

Cookies van Advertentiebedrijven aka de schoorsteencookies.

Reklamebedrifter maler suksessen av sine kampanjer, de mulige interessene til den besokende og eventuelle preferanser (har du allerede annonsert annonseringen, eller ma han bli vist osv.) Ved a slette cookies. Har en reklame bannere pa flere nettsteder, kan dataene fra disse nettstedene kombineres for a opprette en bedre profil. Slik kan annonsorer legge inn informasjonskapsler pa flere nettsteder og fa en detaljert oversikt over interessene til brukeren. Her kan mer relevante og relevante annonser vises. Slik kan du etter at du besoker en nettbutikk pa andre nettsteder fa bannere med de produkter du har sett eller lignende produkter. Nettstedshaveren kan do informasjonskapsler heller ikke.

Du trenger ikke v re forferdelig for disse selskapene. De er best kj re. Soms.

Cookies for Website-analysere aka de Kenneth-Perez-cookies.

Meten er kunnskap. Og l re er morsomt. For vare besokende statistikker ved a holde, bruker vi Google Analytics. Dette systemet holder ved hvilke sider vare besokende ser, hvor de kommer fra og pa klikk, hvilken nettleser og skjermopplosning de bruker og mye mer. Denne informasjonen bruker vi for a fa et bedre bilde av vare besokende og for a optimalisere var side. Slik blir vare nettsteder enda mye superduper leuker a klikke pa enn tidligere. Google, dersom denne tjenesten leverer, bruker informasjonen til a opprette en relevant, anonym annonseprofil som gjor det mulig a gi riktige annonser.

det NewsMedia Netwerk gjor (for de i foregaende avsnitt beskrevne formal) bruk av Google Analytics.

Cookies van overige eksterne parter aka resten.

I tillegg er det flere deler som en informasjonskapsel kan gi. Mange av disse blir brukt av innholdspartnere for a analysere pa hvilke nettsteder deres brukere er aktive og hvordan deres tjenester utforer. Tenk pa videoer fra for eksempel YouTube, bilder av tjenester som Imgur, Tumblr of Picasa, og ‘like’ knapper av sosiale mediasites som Twitter og Facebook.

Pa det NewsMedia Netwerk bruker vi deler (og sakalte cookies) fra blant annet Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Flickr, Tumblr, Imgur etc. Disse nettstedene synes a v re litt popul re, sa vi tenkte: La oss bare fa noen disse tjenester faciliteren. Graag gjort hoor. Ingen takk.

Categories: posts


Hilsener! Vil du spille i det mest ærlige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Spill her nå!