Last ned roulette aku jatuh cinta waptrick h1>

Bibelstudie leksjon 50.

Evig liv i det himmelske hjemmet til Guds utvalgte mennesker.

C. Menn vil bli som engler i den hellige byen.

(Et nytt vindu apnes)

Det evige liv i den hellige byen er perfekt og er helt forskjellig fra dette elendige liv man lider her pa denne jorden.

50D.1 Er det denne kroppen vi har i dag som vil bo i den hellige byen?

Apostelen Paulus sier i 1Cor: 15: 50:

Jeg erkl rer for dere, brodre, at kjott og blod ikke kan arve Guds rike, og ikke forgjengelig arve det ugjennomtrengelige. (NIV)

Det samme verset i en annen versjon av Bibelen:

Brodre, jeg sier dette, fordi menn i sin fysiske form ikke kan komme inn i Guds rike. Det som kan forfalle kan ikke ha en andel i det som aldri dor. (IEB)

En jordisk kropp av kjott og blod kan ikke komme inn i Guds rike. Disse forfallne kroppene av oss er ikke den rette typen a leve for alltid.

50D.2 Hva vil vi gjore med disse kroppene for a gjore dem til rette for himmelen?

Nar og nar vil dette skje? I versene 1Cor: 15: 51-53 er dette skrevet:

Hor, jeg forteller deg et mysterium: Vi vil ikke alle sove, men vi vil alle bli forandret — i et blunk, i et blikkende oye, ved den siste trompeten. For trompeten vil lyde, vil de dode bli opphoyet, og vil bli forandret. For det forgjengelige ma han kle seg med ugjennomtrengelig og dodelig med utodelighet. (NIV)

Vare dodelige legemer vil bli forvandlet i et oyeblikk, i et blinkende oye. Alle de som vil bli frelst, men som har dodd, vil de troende medlemmene av Kristi Kirke som dode, plutselig leve igjen med nye legemer som aldri vil do aldri. Vare jordiske kropper skal forandres til himmellegemer som vil leve for alltid.

50D.3 Hva blir likheten til de forandrede kroppene?

Apostelen Paulus svarer i Filipperne 3: 20-21:

Men vart statsborgerskap er i himmelen. Og vi venter ivrig pa en frelser derfra, Herren Jesus Kristus, som ved kraften som gjor det mulig for ham a bringe alt under hans kontroll, vil forvandle vare lave legemer slik at de vil bli som hans stralende kropp. (NIV)

Nar var Herre Jesus Kristus kommer tilbake, vil Han forandre disse legemene til stralende legemer som hans egen, med den samme mektige kraften han vil bruke til a erobre alle ting.

50D.4 Hvis folk ikke vil do lenger, hvordan skal de leve? Vil de fortsatt giftes eller gis i ekteskap?

I Matteus 22: 29-30 forklarte Jesus:

Jesus svarte og sa til dem: «Du har feil, ikke kjenner Skriften eller Guds kraft. For i oppstandelsen giftes de heller ikke eller gis i ekteskap, men er som Guds engler i himmelen. (Johannes)

De vil leve som engler i himmelen, og de vil hverken gifte seg eller gifte seg med ekteskapet.

Det evige liv i den hellige byen er perfekt og er helt forskjellig fra dette elendige livet her pa denne jorden. Denne forfallne jordiske kroppen er ikke den rette typen a leve for alltid. Nar Herren Jesus Kristus kommer tilbake, vil alle de som vil bli frelst, men som har dode, oppsta, og de som lever i live, vil aldri smake doden. Herren vil forvandle sine lave legemer til en stralende kropp som sin egen, slik at de kan leve for alltid. Guds folk vil da leve som engler i himmelen. De vil aldri do lenger, og de vil heller ikke giftes eller gis i ekteskap.

Categories: posts


Hilsener! Vil du spille i det mest ærlige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Spill her nå!