UK Six Meter Group.

av Ken Willis, G8KW.

Ken Ellis, G5KW, dode pa sykehus i Folkestone den 28. juni, i n rv r av familien og etter en langvarig periode med darlig helse. Han var 92 ar gammel, og i hans levetid hadde blitt en legendarisk figur blant seks meter band operatorer over hele verden. Ken brukte mer enn 50 ar pa a forsoke a unravel hemmelighetene til denne svake delen av spekteret, og som et resultat okte mye til var kunnskap om forplantning ved frekvenser over 28 MHz.

G5KW, eller a gi sin fulle tittel Major K.E.S. Ellis, MBE, BSc (Eng), sluttet seg til h ren som en gutt og forlot den med rangeringen av store, kongelige signaler. Han tilbrakte mange ar utenlands, mye av det i h rens tjeneste i Midtosten, da han brukte mange aliaser, blant annet MD5KW, SU1KE, HZ1KE, ZC4NX, ZC6NX, DL2KE og muligens mer. Jeg husker ham, og husker den tiden da han som skolebarn ble tatt av sin far til hjemmet til en lokal radioamator der de mange ringer, glodende lys og merkelige lyder utstedt fra utstyret «holdt ham spellbound» og gjorde mye for a bestemme lopet av hans fremtidige karriere og hobby.

Pa selve morgenen da jeg skrev et «50 ar pa 50 MHz» artikkel som skulle fortsette historien om G5KWs bemerkelsesverdige seks meter lange aktiviteter, ble jeg ringt av datteren hans med den triste nyheten om fars fars dod. Det bidraget vil na vises i neste nummer av Six News. Folgende er en oversikt over noen av Ken’s prestasjoner og utnytter ikke-relatert til 50 MHz, men det kan gi en indikasjon pa dybden av hans kunnskap og bredde av hans interesser.

Da krigens slutt n rmet seg, holdt Ken, na en stor, stilling som Senior Technical Officer i Midtosten Broadcasting Service, en informasjon og underholdningstjeneste for de mange tusen allierte styrker fremdeles i den delen av verden. Han reiste mye pa stasjonens signalstyrke og pa en slik tur, som dekker mer enn 3000 miles gjennom Egypt, Palestina, Saudi Arabia, Transjordan, Irak og Kuwait i en 15 cwt-lastebil, hadde han ombord en liten HF-band amatorsender og en AR 88-mottaker, slik at han i ulike oyeblikk underveis kunne gi flere britiske stasjoner muligheten til a jobbe med noen eksotiske prefikser. Men det var for sentralrollen a holde denne viktige kringkastingstjenesten pa luften som i 1947 fikk Ken tildelt MBE.

Hans neste innlegg var til den britiske milit re misjonen til Saudi-Arabia, som kommunikasjonsradgiver til forsvarsministeren. I 1950 hadde Kronprins Faisals sonn blitt skadet i en motorsyke i Paris, og av en eller annen grunn virket de normale diplomatiske kommunikasjonskanaler ikke.

Han forklarte meg aldri akkurat hvordan han gjorde det, men han klarte a «koble opp» en direkte kobling til Paris som gjor det mulig for en fransk lege a kommunisere direkte med kronprinsen, holde ham informert om pasientens fremgang. Ken l rt ogsa radio til unge medlemmer om det kongelige husholdningen. Han ble tydeligvis holdt i betraktning av sine saudiske arbeidsgivere, men posten viser at det var for tjenester til.

Landets General Intelligence Department som den nest hoyeste re i landet, Royal Robes og Dagger, ble tildelt Major Ellis i 1950.

Ved retur fra h ren, kom Ken tilbake til Storbritannia og kom til Kent. Jeg motte ham forst pa en av RSGB VHF-konvensjonene pa det gamle Winning Post-hotellet i Twickenham, der vi diskuterte det faktum at hans navn, Ken Ellis, ikke var forskjellig fra meg (Ken Willis), og at hans kall, G5KW, inneholdt min initialer. Sa det var ikke overraskende at noen ganger da radioamatorer var samlet sammen, ville noen sporre meg om bruk av MD5KW, eller mitt liv i Midtosten.

Forvirringen ble sammensatt da Ken kom til a bo i den tilstotende landsbyen til min. Deretter da jeg ringte hjemmet hans, hvis Rita hans kone svarte, annonserte jeg meg selv som «Ken Two». Sa det vil alltid forbli.

Perioden 1. juli 1957 til 31. desember 1958 ble utnevnt til International Geophysical Year (IGY), der det ble utfort studier pa en rekke former for utbredelse og spesielt deres forhold til solaktivitet. Pa dette tidspunktet bodde G5KW hoyt oppe pa Well Hill, n r Bromley i Kent, hvor han etablerte et fyrtarn som bestod av en 145,5 MHz 500 watt transmitter i en 6-over-6 element skelett-slot antenne med en gevinst pa 18 dB, stralende nordover . Ved dette tidspunktet hadde Ken blitt assosiert med det kjente amatorradioutstyrsselskapet KW Electronics, etablert av enda et annet «KW», Rowley Shears G8KW, lokalisert i Dartford.

G5KW ifort royal robes og dolk presentert av King of Saudi Arabia.

Kens kunnskap om Midtosten, kombinert med hans tekniske evne, resulterte i at han mottok flere foresporsler fra regionen mellom 1952 og 1976, for hans konsulenttjenester fra bade regjerings- og handelsorganisasjoner. A oppfylle disse provisjonene betydde mer tid i utlandet, noe som forhindret ham i a bosette seg endelig i Storbritannia, og det var ikke for slutten av 1970-tallet at han ble fullt operativ pa seks meter fra Storbritannia. Men som jeg haper a beskrive i neste nummer, gjorde han snart opp for tapt tid.

Tidlig i 1982 foreslo G5KW, med G4JCC og G4JLH, dannelsen av en UK Six Meter Group, og inviterte alle som var interessert i a sende et abonnement. Et innledende mote i gruppen ble arrangert for a folge hovedforelesningene pa RSGB VHF-konvensjonen den 20. mars det aret. Dermed var den lille orkenen av var gruppe plantet.

Ken hadde sluttet seg til RSGB i 1933,

overgang til livet medlemskap i 1945. 9. august 1986 stemte samfunnsradet med enstemmighet for a velge ham som visepresident som en «liten demonstrasjon av radets respekt og takknemlighet for de betydelige bidragene du har gjort til amatorradio og for din dedikerte tjenester til RSGB «.

Ken var til slutt helt fascinert av utbredelsen av radiobolger pa terskelen av var nav rende kunnskap og erfaring, som eksemplifisert av seks meter bandet. Jeg haper a beskrive i neste nummer de utrolige lengdene som han var villig til a ga for a soke resultatene han trodde var mulig. Jeg tviler veldig mye pa at vi noen gang vil se en annen G5KW. De gjor dem ikke slik mer.

Categories: posts


Hilsener! Vil du spille i det mest ærlige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Spill her nå!