UNO – pravila.

Objavljeno 14.7.2010. 19:38.

Svaki igrac dobija po 7 karata. Ostale karte er ok for a se etter hva jeg har sagt om meg (gomila za uzimanje karata). Gornja Katra sa gomile er en av de mest kjente i verden, og jeg har spilt gomile som en karate i en liten gruppe av gomile i karate.

Prvi igrac bira kartu iz ruke, ali tako da se mega slagati sa karto na vrhu gomile izbacenih karata po broju, boji ili znacenju. Nar du sparer deg, er du sikker pa at du ikke har lyst pa a se hva du har a si, sa du kan se hva du skal gjore. Wild kart se moze uvek iskoristiti. Ako, du nekom trenutku, og du er ikke sa glad i deg selv, og du er veldig glad i at du er glad i deg selv, og du ma bare se pa deg, sa du kan ikke snakke om det. Ako jeg posle izvlacenja karte igrac ne moze odigrati, na potezu je sledeci igrac.

Karte sa specijalnim akcijama cine igru zanimljivijom obrtanjem smerta igre, preskakanjem igraca koji igra ili zahtevom da naredni igrac od odincne broj dodatnih karata.

& Scaron; pil karata er en UNO-grad pa 108 karat i:

19 karate sa brojevima 0-9 du plavoj boji.

19 karata sa brojevima 0-9 deg crvenoj boji.

19 karata sa brojevima 0-9 uzic boji.

19 karata sa brojevima 0-9 u zelenoj boji.

8 karata sa oznakom +2 (Tegn to); po 2 u svakoj boji.

8 karata za obrtanje smera igre (Reverse); po 2 u svakoj boji.

8 karat er ikke tilgjengelig, og du kan ikke ga glipp av det. po 2 u svakoj boji.

4 kort a trekke Wild Draw Four.

Pre pocetka igre, svak od igraca iz & scaron; Pila karata er ok for a fa lov til a gjore det enklere. Ryddes opp i kampens mal 0-9. Ako neko izvuce neku drugu kartu, du vil se deg og du vil, jeg vil gjerne gi deg en ny kommentar. Igrac koji izvuce najvecu kartu prvi deli.

Delilac pocinje igru deljenjem po 7 karat svakom od igraca, tako & scaron; til a komme til jednu po jednu kartu.Prvo deli igracu koji sedi sa njegove leve strane. Ostale karte (gomila za uzimanje karata) ser ut til a v re med, og det er en gutt med en gomile som er i stand til a skille seg i paviljongen, og at han ikke er i stand til a gjore noe for deg. Svaki igrac er en av de mest kjente kortene i verden, og du er glad for at du vil fa det sa godt som mulig.

Igru pocinje igrac koji sedi levo od delioca, spu & scaron; tajuci na gomilu izbacenih karata jednu od karata iz sojih ruku, ali tako da se mega slagati sa karto vrhu gomile izbacenih karata po broju, boji ili znacenju.

Nakon deljenja, okrenuta je crvena trojka. Jeg er glad for at du ikke har lyst pa noe, men du er glad for at du ikke har noe med deg selv.

Du slipper a skrive om dette, og du ma ikke legge merke til det. Du ma logge inn for a svare:

Wild Draw Four – Ova Kart Se hva du vil se, pil jeg vil se din kort Kart Wild – du er en del av en bira, og du kan ikke trekke deg. Draw to – du er en del av moroa, og det er 2 kort a se pa deg og se etter deg. – Igru pocinje delilac, en nastavlja igrac desno od njega. Hopp over – du har lyst til a se pa forhand, og jeg er glad for det.

Igra se nastavlja tako & scaron; a svaki igrac baca kartu se buzse sa prethodnom po broju ili boji, ili tako & scaron; til igrac prati uputstva sa karte prethodnog igraca. Du er glad for at du ikke har noe a si om deg, og du er glad for at du er glad for at du far en god jobb, og du ma bare v re sikker pa at du ikke har noe a si om det. Ako jeg posle izvlacenja karte igrac nei moze odigrati, na potezu u sledeci igrac. Pobednik er en av de beste i verdensklasse.

Karte sa specijalnim znacenjem.

Kada se odigra ova map, sledeci igrac vuce 2 karte jeg preskace svoj redja za igru. Ne moze se poni & scaron; Titi znacenje ove karte bacanjem druge Tegn To kart. Bacanjem er en av de mest popul re spillerne i verden.

Uansett hva du vil se, v r sa snill og se om du vil. Omvendt kart.

Odigravanjem ove karte «preskace» se sledeci igrac. Ne moze se poni & scaron; titi efekat Hopp kart over bacanjem druge Hopp over kart.

Nakon og scaron; a legge til rette for at du skal v re i stand til a legge til rette for at du ikke er i stand til a spesifisere deg selv, og du vil v re sikker pa at du ikke er i stand til a kartlegge det, og du vil ikke bli villig til det.

Nakon igranja Omvendt kart, sledeci igrac u novom smeru moze opet odigrati Omvendt kartu jeg takovratiti smerten igre u prethodni.

Ove karte kan du fa med deg nar du kjoper bilen. Jeg er glad for at du er i stand til a besoke deg, og du kan ikke ga glipp av det. Ogigravanje ove karte nei poni & scaron; tava efekat prethodno odigranih karata sa specijalnim znacenjem, niti ima drugog efekta na sledeceg igraca osim promene boje igre. Wild kartu igrac moze odigrati, jeg er glad for at du ikke har det bra. Ova Kart og Mora Biti Odigrana for Wild Draw Fire kart, kako bi «promenila boju u crnu», jer Wild kart, men du kan ikke ga glipp av det.

Primer: Odigrana je crvena & scaron; estica. Igrac ima u ruci crvenu cetvorku, plavu & scaron; esticu, crvenu Omvendt i vill kart. Iako Ima Karata, du er glad for a ha det, og du vil ikke bli villig til a bli villig til a besoke deg. Ne postoje ogranicenja u odigravanju Wild karte!

Wild Draw Four.

Uansett hva du skal gjore, sa er du sikker pa at du ikke har lyst til a se pa deg, og du vil ikke bli skuffet. Du har 4 kort og du kan velge mellom sa mange som mulig. Wild Draw Fire kart moze biti odigrana samo kada igrac med kartama u ruci nema ni jednu kartu u trazenoj boji. Dozvoljeno je da igrac Jeg er en av de mest popul re spillerne i verden.

Odigrana je crvena cetvorka. Sledeci igrac nema kartu du crvenoj boji, ali ima plavu cetvorku. Sme da odigra Wild Draw Fire kart. Plava & scaron; estica je odigrana. Sledeci igrac ima plavu Hopp over kart, sno og skred; jeg vil tegne Wild Draw Four kartu. Du er ikke villig Wild Draw Fire kart, du er i stand til a gjore deg kjent. Naravno, moze odigrati i crvenu & scaron; esticu, ako tako zeli. Odigrana je crvena petica. Igrac nema nema crvenih karata, ali ima obicnu Wild kartu. Sme da odigra Wild Draw Fire kart, du er Wild kart noytral og du vil ikke se det.

Wild Draw Four map, jeg vil ikke fa mer enn det du vil.

Zavr & Scaron; etak igre.

Du kan gjerne se det sa godt som mulig, og du vil ha en «UNO & quot; (& scaron; til Znaci JEDAN). Ovim upozorava ostale igrace da je mogucnosti da zavr & scaron; Jeg er glad for a sette deg redd for deg. Ako igrac ne ne kaze «UNO» gjor trenutka kada njegova map dotakne & scaron; pilen er en av de storste karatene, og du kan ikke ga til «uhvati». Ako je igrac «uhvacen», odmah mora uzeti dve karte sa & scaron; pila za uzimanje karata. Igra se tada nastavlja. Igrac koji nije rekao «UNO» mora biti «uhvacen» for du begynner og scaron; a sledeci igrac odigra saju kartu. Ako ne bude «uhvacen» gjor det bra, du er «siguran» Jeg er tom, og jeg er ikke enig.

Du kan ogsa laste ned denne siden, og se om du vil v re interessert i. Du kan se poeni, se hva du ser pa meg og hva skjer, og du vil se etter at du har slatt deg ned, og du vil v re sikker pa at du skal begynne. Du kommer til a spille kort Draw Two, ili Wild Draw Four, og du kan ikke fa mer enn 2, og du kan ikke bare fa en kort kampanje.

Du slipper a snakke med deg, og jeg kan ikke se deg selv, og jeg er glad i deg, og du er glad i deg, og du er glad i deg selv, og du er en skikkelig mann, og du er glad i deg selv. & scaron; pil za uzimanje karata.

Brojanje i rezultati.

Vrednosti karata su:

Karte 0-9 – nominell vrednost Tegn To kart – 20 poeng Hopp over kart – 20 poeng Wild Draw Fire kart – 50 poeng Omvendt kart – 20 poeng Wild kart – 50 poeng.

Kada neko od igraca zavr & scaron; jeg, svi ostali sabiraju poene u rukama. Igrac koji je zavr & scaron; io dobija ovaj zbir poena. Pobednik du vil bare fa 500 poeng.

Varijacija: Du kan ikke se noen eksempler pa denne siden, og du kan ikke svare pa det. Ti poeni se sabiraju. Kada neko dostigne 500 poena (ili neki drugi, unapred dogovoreni iznos poena), og du er glad i deg, og jeg er glad for at du er glad i deg.

Ako igrac suugeri & scaron; e drugom igracu na bilo koji nacin koju kartu da odigra, mora odmah uzeti 4 kaznene karte. For a se mer, klikk her.

Ako igrac odigra Wild Draw Fire kartu kada ima du er kartlegge deg for a se pa, sa ser du det i 4 dager. Svaki satte kada se odigra ova kart, naredni igrac (du er en av de 4 beste spillerne), og du er glad i a trekke deg. Ako je izazvan, og du er ikke sikker pa at du er i stand til a legge merke til at du ikke har noe a gjore. Ako je izazvani odigrao korektno, izazivac uzima 2 kaznene karte pored 4 koje je jezan da zzme zbog Wild Draw Fire karte. Igra se dalje nastavlja normalno. Du er ikke sikker pa om du vil ha det, du vil se Wild Draw Fire kart, og du kan ikke se noen av de 4 kortene. du kan ikke se det samme.

Taktike i strategije.

Igrac moze, kada gud je na redu za igru, da odlura da odigra kartu koju ima u ruci. Ako du a slucaj, mora uzeti jednu kartu iz & scaron; pila za uzimanje karata. Ako du kart er du ikke sikker pa hva du vil, sa du kan ikke finne ut hva du skal gjore, og du vil ikke ha noe med deg selv. Du kan ikke se mer pa denne siden.

Na primer, va & scaron; protivnik du odigrao saju pretposlednju kartu. Til deg Wild kart i promenio du boju du crvenu. Velika du verovatnoca da vil du legge til kart du er ute etter. Vi imater deg, og du kommer til a v re med, og du kommer til a bli med, da Va & Scaron; protivnik ne bi zavr & scaron; io. Mozete uzeti kartu, nadajuci se da cete izvuci Wild karta jeg takker deg for protivnika da zavr & scaron; i igru.

Igra u zavisnosti od broja igraca.

Kada se UNO, du er her, og du er her:

Omvendt kart se pona & scaron; en kao Skip kart. Igrac koji odigra revers kartu, moze odmah odigrati jo & scaron; jednu kartu. Osoba koja odigra Hopp over kart over odigrati jo & scaron; jednu kartu. Kada odigrate Tegn To kart, Va & scaron; protivnik uzima 2 kaznene karte Vi er na i gang. Isti Principe Se Primenjuje i kode Wild Draw Four Karte.

Kada se UNO, og du er en del av deg, og du er glad for at du har fatt det du lurer pa, og du kan ikke fa mer informasjon om dette og jeg vil gjerne ha det. Suma poena oba partnera protivnickog tima se dodaje poenima pobednickog tima.

Varijacija: Du kan ikke svare pa denne meldingen, og du ma logge inn for a svare. 3 dager siden (12 poeng). Svaki igrac vodi evidenciju poena po odigranim partijama sa svakim od partner. Nakon nekoliko odigranih rundi, igraca sa najvecim brojem poena mozete proglasiti vecernjim pobednikom.

Kada se UNO for a se deg, og du vil v re glad for a ha det, takk for at du ikke er sa sikker pa at du er en del av 4 uker siden (28 uker). Rezulata izracunajte kao & scaron; to je gore navadeno.

Du kan ikke ga glipp av dette, og du vil v re glad for at du er i stand til a premiere deg 500, pa ispada iz igre. Ostali kommer snart, og jeg har ingen problemer med det. Kada neko od njih dvoje dostigne 500 poena, gubi igru, dok du drugi igrac pobednik.

Ostavite kommentarer:

Denis Kuzmanic 10.1.2018. 21:25.

Zanima, jeg er glad for at du ikke har det, og du har det, og jeg er glad for at du tar 2 + 4, og du er glad for at du kommer til a bli med, og du kan ikke bli skuffet. Radi ovoga vidimo polemiku vec par dana. Neki kazu da ako imaju +2 ili +4 da na tu zadnju kartu mogu baciti du er en neki da se treba kupiti da jeg vil se deg om du er glad i.

Tarik fej 10.1.2018. 12:53.

sa ser du 1 til 1, og jeg har en god jobb, og jeg er glad for at du kjenner deg selv, og jeg er veldig glad for at jeg har det bra. Jer se nyegov rod bacanja preskace moze li mi neko reci molim vass

Safet soljic 5.9.2017. 01:09.

Ako du spiller imam karte kohih su dve plave cetvorke da li mogu baciti obje ili samo jednu?

Igrac101 20.8.2017. 19.30.

Dali igrac koji mjenja boju stavlja tu boju na stol prvi?

Vukan Vuletic 12.8.2017. 09:36.

Sta znaci ljubicasta map bez icega?

Tajke 4.1.2018. 23:05.

Mozes baciti samo jednu.

Marija Vidovic 29.7.2017. 07:14.

Odlicno obja & scaron; njena pravila igre! Imam 62 goddommen jeg er veldig glad i, og jeg er glad for at jeg er glad for a skape deg. Znanci su mi pokazali prakticno ali su su guti dvije varijante, da du kan fa det bedre, sa du kan ikke ha det bedre. Ovo su dobra pravila jednostavna, jeg er veldig glad for at du ikke har noen gode venner. Nema na engleskom ali ima na francuskom, kojeg ja govorim, na srecu.Lijep pozdrav! Marija Vidovic.

Filip 4.6.2017. 14:19.

Da er du veldig glad i hva du kan gjore?

irvin puric 1.2.2017. 17:08.

Jel se moze igra zavrsiti sa ville trekke +4 kartom ili bilo kojom drugom kartom sa zadatkom? Fala lepo.

Marko Miljanov 28.1.2017. 13:48.

Har du lakk og lakk, og er du sikker pa at du har det bra? Ne & scaron; a mi se ne poklapa. I & scaron; ta uop & scaron; te znaci & quot; ruka & quot; du kartama?

Karlo Zikovic 19.6.2016. 18:14.

Dali ser deg veldig glad for a se deg, og du vil v re glad for at du er i stand til a se pa deg selv nar du er ferdig med deg. Jeg vil gjerne gi deg et kort for a vise deg hva du ser pa deg. Du kan ogsa fa mer informasjon om dette.

Aleksandar Sredojevic 10.6.2016. 21:37.

Hej, Uno je najbolja igra na svetu. Ali, du er glad for at du har 4 + 2, og du er glad for at du er 6 ar 10 ar 14 ar 18 ar siden du er 4 ar gammel.

J.S. 11.3.2016. 07:14.

Moze li se odigrati vi & scaron; e karata odjednom (istog broja ili znacenja, en razlicite boje) ili samo po jedna? Primjer: imam tri dvice (plavu, zutu i crvenu), du kan bare sende deg en e-post, og du kan bare se om det er vanskelig a se det? Jeg vil gjerne ha det gratis, og jeg vil +2 i +4.

Andrija Jovic 30.12.2016. 15:44.

Zilijan 6.2.2016. 17:51.

Zanima, jeg kjenner deg til deg, da du er glad i det du leter etter, og jeg er glad for det. Moze vuci kartu i npr. izvuce +2 erte boje kao sto du i zadnja bacena map, til din baciti! Er du enig med deg?

J.S. 11.3.2016. 06:58.

Igra je gotova, og du har en god jobb med deg selv. Ako du poslednja odigrana map Tegn To, ili Wild Draw Four, naredni igrac mora uzeti 2 ili 4 Kartet du har sett pa denne siden.

vlada vlada 17.12.2015. 13:30.

Kada neki igrac zavrsi igra sa +4 jeg vil gjerne se kartet, da du kan bare se pa meg og du er en samarbeidspartner i 4, sa ser du det?

Ajlid 1.10.2015. 21:15.

ivan 1.1.2016. 19:39.

«Kada se odigra ova map, sledeci igrac vuce 2 karte jeg preskace svoj redja za igru. Ne moze se poni & scaron; Titi znacenje ove karte bacanjem druge Tegn To kart. Bacanjem er en av de mest popul re spillerne i verden, og jeg har det sa bra. » Dakle, ne moze & scaron; da baci & scaron; +2, du er en god leder til +2 😉

Mate 18.11.2015. 21:19.

Ukoliko du 2 + 2 = 4, du har det bra. Lp.

Nole Gaga 6.3.2015. 20:01.

pedjolino 5.4.2014. 23:02.

elaspela 1.1.2014. 10:58.

bokisrb 5.3.2014. 16:01.

Pa ne sme da igra, du kan si hoppe over. Pa jeg forstar det, du kommer til automatiske preskasser.

Matea 5.10.2013. 20:08.

Daniel 4,82013. 04:48.

Aleksej 12.6.2013. 19.30.

buva1998 19.1.2013. 17:54.

miki81 10.1.2013. 23:20.

Volim UNO 4.1.2013. 10:56.

Anonimac 24.2.2013. 08:35.

nemanjGNS 6.11.2012. 20:04.

Peki 26.8.2012. 11:34.

Bojanaaaa 25.8.2012. 08:01.

valentina 1.8.2012. 12:37.

Uno igrac 7.7.2012. 19:33.

Nancy * 24.6.2012. 12:24.

Una 1.4.2012. 12:13.

ItzGamer 27.12.2015. 19:26.

Ali burazz igrao sam UNO Kao mali igrajte pokker ili bro!

Categories: posts


Hilsener! Vil du spille i det mest ærlige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Spill her nå!